Översättning av Michelangelos kärleksdikter

I samband med Sverker Åströms 90-årsdag utgavs “Kärleksdikter av Michelangelo” på Bokförlaget Lind & Co. Föremålet för Michelangelos dikter vad den unge Tommaso Cavalieri. När dikterna gavs ut av Michelangelos brors sonson 1623 ändrades genus från maskulint till feminint.

276

Allt som är vackert tar sig in i hjärtat

med hjälp av ögonen som inte blundar

för någon ålder eller något kön

om det så gäller hundra eller tusen.

 

Och därför blir jag ängsligt undrande

och frågar mig med oro om det finns

en enda människa som gör mig glad

och lycklig fram till livets sista dag.

 

Men om min lidelse ej söker mer

än yttre skönhet då är det ett tecken

att den är jordisk, inte himlens verk.

 

Blir den för stark, då vanhelgas ditt namn,

o Kärlek, då blir livet skamlig synd

och du förvandlas till en köttslig lust.

176

Din skönhet gjorde att du ej behövde

begagna rep för att ta mig till fånga.

Om jag minns rätt så räckte det med blicken

och jag var offerlamm och slav för evigt.

Ett bräckligt hjärta måste genast vika

för alla svåra smärtor som ej ger sig.

Men vem kan tro att någon blir så gripen

av dina vackra ögon att en gren

så torr som fnöske plötsligt börjar grönska?

105

I dina vackra ögon ser jag friden

och ingenting av det som dödligt är;

jag ser i dem den underbara makt

som fyller själen med oändlig kärlek;

 

ty om min själ ej skapats till guds like

då skulle jag ha älskat yttre skönhet

som ljusar ögat men som är bedräglig

och hindrar mig att se det evigt sköna.

 

Den levandes begär kan aldrig stillas

av det som dör och ej kan evigheten

få plats i tiden där min kropp förvandlas.

 

Ett otyglat begär är inte kärlek.

Det dödar själen. Kärleken tar fram

fullkomlig vänskap här, och mer i himlen.