Samaras borgmästare tackade Sverige

Efter 95 år kom det ett officiellt tack till Sverige för att svenska Röda korset räddade hundratals liv under den stora hungersnöden vid Volga 1921-23. Det var Sverker Åströmstipendiaten Grigorij Tsidenkov som forskat i ämnet vilket resulterat i en utställning som presenterades vid Sverker Åströms 100-årsdag på Nobelmuseet och sedan visats på Handelshögskolan i Stockholm.

Screen Shot 2016-04-26 at 11.21.45

Någon officiell rysk tacksamhet har inte uttryckts tidigare, enligt Grigorij Tsidenkov. Nu vill man däremot göra ett monument till ordföranden Röda korset, den svenske prinsen Carl, som lett aktionen, och resa det vid Volgas strand.

pdf-icon

 

 

 

 

Sverker Åström – 100 år

grave-comp

Sverker Åströms 100-årsdag firades på Johannes kyrkogård. Elena Alekseeva läste hans mest älskade Pusjkindikt, hans vänner drack champagne och hällde en skål till Sverker över hans gravsten. Vi sjöng ”Happy birthday to you”.

Vem var Sverker Åström?

Sverker Åström (1915-2012) var en av Sveriges mest erfarna diplomater med minnen från hela sin tjänst i utrikesdepartementet alltsedan 1939. Många menar att han var den svenska neutralitetspolitikens främste arkitekt – något som alls inte hindrade honom från att med skärpa hävda svenskt engagemang mot brott mot mänskliga rättigheter både i öst och i väst.

img1

Sverker Åströms tillbakablickar på ett långt liv i den internationella politikens centrum är en i ordens bästa mening “levande historia”. Tidigt utvecklade han ett politiskt och kulturellt intresse för Ryssland – det har kunnat ses både i hans starka och välskrivna notes till Kreml under det kallaste kriget och i hans tolkningar av Pusjkins dramatik. Det var ingen tillfällighet att han på sin ålders höst lät sin kvarlåtenskap bli till gagn för goda förbindelser mellan Sverige och Ryssland.

Sverker Åström var född i Uppsala 1915, han blev filosofie kandidat vid universitetet 1935 och tog sin jur.kand. 1939. Samma år antogs han som attaché vid utrikesdepartementet och tjänstgjorde i Moskva från 1940. Därifrån blev han under kriget evakuerad tillsammans med all annan diplomatisk personal till Kujbysjev (Samara). Tillbaka i Stockholm arbetade han på utrikesdepartementet åren 1943-46, blev legationssekreterare i Washington 1946-48 och byråchef på UD 1949. Sverker Åström var beskickningsråd i London 1953-56, utrikesråd och chef för politiska avdelningen 1956-63, därefter Sveriges ständiga ombud i FN 1964-70 och chefsförhandlare vid EG 1970-72. Han var kabinettssekreterare i utrikesdepartementet, dvs. utrikesministerns närmaste man, 1972-77. Åren 1978-82 var Sverker Åström Sveriges ambassadör i Paris.

Efter sin pensionering var Sverker Åström en vältalig men inte alltid helt okontroversiell debattör i svensk press. Han hade fasta åsikter i åtskilliga samhällsfrågor, och – i sin egenskap av elder statesman – kom han att bli en ofta sedd gäst i televisionens kommentarprogram. Många läsare har också tagit till sig hans översättningar av Michelangelos sonetter (2005).

Sverker Åström skrev förhållandevis litet om sin gärning i svensk utrikespolitik. På svenska finns bara hans “Ögonblick. Från ett halvsekel i UD-tjänst” (senaste, lätt omarbetad, upplaga från 2003).