torbjorn_beckerSkattmästare i styrelsen. VD för SITE, Stockholm Institute of Transition Economics. Ekonomie doktor (Handelshögskolan i Stockholm) 1995. Senior Economist vid IMF i Washington 1997-2006. Forskar om finansmarknader, skuldfinansiering och finanspolitik.