michael-sohlmanVD för Nobelstiftelsen 1992-2011. Var statssekreterare på UD:s handelsavdelning, dessförinnan statssekreterare på Jordbruksdepartementet. Ordförande i styrelsen för Utrikespolitiska institutet.