michael-sohlmanVD för Nobelstiftelsen 1992-2011. Var statssekreterare på UD:s handelsavdelning, dessförinnan statssekreterare på Jordbruksdepartementet.
f.d. Ordförande i styrelsen för Utrikespolitiska Institutet