disa-hastadOrdförande och drivande kraft i styrelsen. Nu pensionerad efter 40 år på Dagens Nyheter, Sveriges största morgontidning där hon var korrespondent i Moskva på 70-talet och från 1992, samt korrespondent i Östeuropa 1984-90 (bevittnade Berlinmurens fall).