Evgeniy Gamerman
Politiska diskussioner
och höjdpunkter i Sverige
och världen – sedda från
Uppsala universitet
och annorstädes.

pdf icon