Sergey Andrusenko
Utveckling av skydd för brottsoffer (en jämförande analys).
pdf icon