Maria Lisichnikova
Tendenser i utvecklingen
av den svenska konsten
runt sekelskiftet 1900 och
konstnärliga förbindelser
mellan Ryssland och Sverige.

pdf icon