Screen Shot 2016-04-13 at 16.45.22Det svenska biståndet till Sovjetunionen under hungersnöden 1921-1923
pdf icon