Dmitrij Rudenko
Jämförelse av förändringar
i mönster av flerdimensionell
fattigdom i Sverige och
Ryssland.
pdf icon