pdf-iconFältstudier i ”Barnvänlig stadsmiljö”, Malmö och Stockholm