Stipendiater 2015

Sergey Andrusenko
Utveckling av skydd för brottsoffer (en jämförande analys).
pdf icon

Elena Alekseeva
Tryggandet av rättigheter för
personer dömda till fängelse i Sverige.
pdf icon