Att ansöka till stiftelsen

Ansökan på engelska i original ska vara Sveriges ambassad i Moskva tillhanda senast den 15 november 2022 och innehålla följande:

  • motivering (max 200 ord)
  • preliminär genomförandeplan (max en sida)
  • detaljerad CV med referenser (max två sidor)

Glöm inte att ange ditt namn på ryska och engelska, födelsedatum, kontaktuppgifter, passnummer, hemadress – och inkludera ett foto.
En elektronisk kopia ska också skickas till anja.fomenkova@gov.se. Alla dokument ska sparas som en PDF fil.

Besked om tilldelning av stipendierna kommer att ges före årsskiftet.

För ytterligare upplysningar, kontakta Anja Fomenkova på Sveriges ambassad i Moskva på telefon +7-495-937 92 00 eller e-post anja.fomenkova@gov.se.