Att ansöka till stiftelsen

Ansökan på engelska i original ska vara Sverker Åströms Stiftelse (c/o Disa Håstad, Kocksgatan 22, 116 24 Stockholm) tillhanda senast den 1 mars 2024 och innehålla följande:

  • motivering (max 200 ord)
  • preliminär genomförandeplan (max en sida)
  • detaljerad CV med referenser (max två sidor)

Glöm inte att ange ditt namn på ryska och engelska, födelsedatum, kontaktuppgifter, passnummer, hemadress – och inkludera ett foto.

En elektronisk kopia skall också sändas till disa@hastad.se och malin@nasiell.se
Alla dokument ska sparas som en PDF fil.

Besked om tilldelning av stipendierna kommer att ges före 15 maj.